Menu Zamknij

WSPARCIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRACOWNIKÓW
ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO PRACODAWCÓW

Witaj w SAFETY SUPPORT

Od kilkunastu lat wspieram przedsiębiorców w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa pracy.
Pomagam w wypełnianiu obowiązków w zakresie bhp a jednocześnie inspiruję
do  budowania kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
Wszelkie działania staram się prowadzić w sposób niezakłócający bieżącej działalności firmy,
przyjazny dla pracowników a jednocześnie w pełni zgodny z przepisami prawa.
Dobra współpraca na linii pracodawca – służba bhp to gwarancja bezpieczeństwa pracowników,
ale również bezpieczeństwa prawnego pracodawcy.

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych przeze mnie usług w zakładce OFERTA.

Tomasz Forenc

Główny specjalista ds. BHP
Inspektor ochrony przeciwpożarowej

TF