Menu Zamknij

E jak EWAKUACJA

Ewakuacja
Czy znasz lokalizację wyjść ewakuacyjnych z budynku, w którym pracujesz? 
Czy potrafisz wskazać miejsce zbiórki do ewakuacji? 
Co zrobisz, kiedy zostaniesz uwięziony w pomieszczeniu w trakcie ewakuacji? 
 
Po świątecznej przerwie wracamy do naszego leksykonu BHP a w nim dziś E jak EWAKUACJA.
 
Większość z nas na szczęście nie uczestniczyła nigdy w rzeczywistej ewakuacji z budynku. Warto przypomnieć jednak podstawowe zasady ewakuacji.
 
Pamiętaj:
• do ewakuacji przystąp natychmiast po ogłoszeniu alarmu,
• nie trać czasu na ratowanie mienia – Twoje życie jest najważniejsze!
• nie korzystaj z windy!
• przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych poruszaj się nisko przy podłodze oraz wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ewakuacji.
• drogi oddechowe zasłoń wilgotną chustką, ścierką itp.
• po opuszczeniu budynku kieruj się do wyznaczonego miejsca zbiórki i nie oddalaj się do czasu zakończenia akcji.
 
JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE PRZESZKODY W SPRAWNYM PRZEBIEGU EWAKUACJI?
• zastawione drogi i wyjścia ewakuacyjne
• nieprawidłowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych,
• brak ćwiczeń ewakuacyjnych.
 
JAK ZAPEWNIĆ SPRAWNĄ EWAKUACJĘ?
Zgodnie z art. 207 i 209 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Te właśnie osoby powinny pomagać w sprawnym przebiegu ewakuacji. Należy oczywiście wcześniej przygotować tych pracowników do tej jakże ważnej roli, wyposażając ich w niezbędną wiedzę i umiejętności, np. podczas szkoleń w zakresie ppoż.
 
CZY WYMAGANE JEST PRZEPROWADZANIE OKRESOWYCH, PRÓBNYCH ĆWICZEŃ EWAKUACYJNYCH?
Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji dotyczy obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami. Ćwiczenia takie powinny odbywać się co najmniej raz na 2 lata, a w szkołach, internatach czy też w domach studenckich – raz w roku.
 
Pamiętajmy, że o sprawnym przebiegu ewakuacji decydują w dużym stopniu podejmowane wcześniej działania profilaktyczne, takie jak: bieżące kontrole stanu ochrony ppoż., ćwiczenia ewakuacyjne czy też szkolenia pracowników.
 
Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?
Napisz lub zadzwoń – chętnie pomogę 👍🤝
Tomasz Forenc
SAFETY SUPPORT
535 190 479
biuro@safety-support.pl