Menu Zamknij
Sluzba_BHP

SŁUŻBA BHP

Usługi_BHP

USŁUGI Z ZAKRESU BHP

Szkolenia

SZKOLENIA

Zawory

USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻ

SŁUŻBA BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, KAŻDY pracodawca musi zapewnić realizację zadań służby bhp. W dużych zakładach (> 100 osób) tworzy się komórkę bhp, w mniejszych – zadania te powierza się pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub specjalistom spoza zakładu pracy.

W swoich działaniach nie ograniczam się tylko do 22 zadań określonych w Rozporządzeniu w sprawie służby bhp.
Staram się w maksymalnym stopniu odciążyć pracodawców w realizacji obowiązków w zakresie bhp mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników, ale również bezpieczeństwo prawne pracodawców.

Współpracę rozpoczynam zwykle od przeprowadzenia audytu, w trakcie którego oceniamy stan bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy.

* art. 23711 Ustawy Kodeks pracy