Menu Zamknij
Sluzba_BHP

SŁUŻBA BHP

Usługi_BHP

USŁUGI Z ZAKRESU BHP

Szkolenia

SZKOLENIA

Zawory

USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻ

USŁUGI Z ZAKRESU BHP

 • AUDYT BHP
  Działanie ma na celu zweryfikowanie czy w firmie przestrzegane są przepisy prawa, zarówno w kwestii wymaganej dokumentacji bhp, jak i technicznego bezpieczeństwa pracy. W raporcie z audytu opisuję stwierdzone nieprawidłowości (z przywołaniem podstawy prawnej), wskazuję również propozycje rozwiązań mających na celu doprowadzenie dokumentacji/stanowiska pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa i gwarantującego bezpieczeństwo pracownikom.
  Audyt bhp może być przeprowadzany okresowo, jak również np. przed planowaną kontrolą organów nadzoru nad warunkami pracy takich jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • DOKUMENTACJA Z ZAKRESU BHP (m.in. ocena ryzyka zawodowego, zarządzenia, instrukcje)
  Wszelką dokumentację opracowuję we ścisłej współpracy z pracodawcą, tak aby dostosować ją w optymalny sposób do warunków obowiązujących w danym zakładzie. Wykorzystuję jednocześnie doświadczenia ze współpracy z firmami reprezentującymi różne branże.

 • POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE
  Nikomu nie życzę tego rodzaju współpracy, jednak w razie konieczności proponuję Państwu swój udział w zespole powypadkowym. W sposób w pełni zgodny z przepisami poprowadzimy postępowanie wypadkowe i sporządzimy stosowną dokumentację, w tym protokół powypadkowy, w którym w rzetelny sposób określimy nie tylko okoliczności i przyczyny wypadku ale również właściwe środki profilaktyczne, dzięki którym będzie można zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.