Menu Zamknij

ZMIANY W BADANIACH PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW ✍️🕵️‍♀️

Z dniem 16.12.2020 r. wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących
badań profilaktycznych pracowników w stanie epidemii:

 

1. Wydłużono termin wykonania zawieszonych obecnie badań okresowych – z 60 do 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
 
2. Wydłużono okres ważności orzeczenia lekarskiego (dla badań wstępnych i kontrolnych) wystawionego przez innego lekarza (innego niż lekarz medycyny pracy w przypadku braku dostępności) – z 30 do 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
 
3. Wydłużono okres ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, których ważność upłynęła po dniu 7.03.2020 r. – z 60 do 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
 
4. Zwiększono długość maksymalnej przerwy pomiędzy zatrudnieniem pracownika ponownie u tego samego pracodawcy lub u innego pracodawcy, umożliwiającej zwolnienie z obowiązku badania wstępnego – z 30 do 180 dni dla osoby zatrudnianej na stanowisko inne niż administracyjno-biurowe.
Jeśli chodzi o pracowników administracyjno-biurowych to w trakcie obowiązywania stanu epidemii: „wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy”.