Menu Zamknij

Zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji

kwalifikacje

👉Kolejne zmiany w przepisach👈 ✍️

USTAWĄ z dnia 21 stycznia 2021 r. https://lnkd.in/esU9CGc
uporządkowano w końcu kwestie terminów ważności (w stanie epidemii) następujących uprawnień:

a) KWALIFIKACJE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI – te, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego
Sprawdzenie kwalifikacji może być obecnie przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza,
i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

b) ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI SPAWANIA, ZGRZEWANIA, LUTOWANIA (…) – te, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

#obsługabhp #szkoleniabhp #wspieramybhp #leksykonbhp